ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣTΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ
Σειρα AHU
Οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες AirFrige αποτελούνται από προσυγκροτημένα τμήματα συναρμολογημένα καί δοκιμασμένα σάν ενιαίο σύνολο. Κατασκευάζονται κατάλληλες γιά εσωτερική ή υπαίθρια εγκατάσταση καί χρησιμοποιούνται σέ κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία καί ειδικά κτίρια.

Διατίθενται σέ 12 μεγέθη μέ επιφάνεια θερμαντικών/ψυκτικών στοιχείων από 0,19 m2 μέχρι 3,10 m2 .
Η παροχή τών ανεμιστήρων τους κυμαίνεται από 1740 m3/hr μέχρι 28400 m3/hr.

Οι μονάδες είναι εφοδιασμένες μέ πτερυγιοφόρα στοιχεία μεγάλου βαθμού αποδόσεως γιά οικονομική λειτουργία σέ όλες τίς εφαρμογές: στοιχεία παγωμένου νερού, κατ΄ευθείαν εκτονώσεως ή θερμού νερού.

Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες καί Βιομηχανικές Μονάδες Επεξεργασίας Αέρα μπορούν νά κατασκευασθούν σέ ειδικά μεγέθη μέ διαστάσεις καί αποδόσεις πού ανταποκρίνονται στίς εκάστοτε προδιαγραφές τής συγκεκριμένης εφαρμογής.

Οι μονάδες αυτές μπορούν νά παραδωθούν μέ προεγκατεστημένα τά όργανα αυτοματισμού από τό εργοστάσιο, ούτως ώστε νά είναι ετοιμες γιά λειτουργία μετά τήν σύνδεση τους στά δίκτυα.

· Τεχνικές Προδιαγραφές

· Πίνακες Τεχνικών Δεδομένων