ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
 
 
ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
  • Απεριόριστη ποικιλία εφαρμογών σε κατοικίες, χώρους ξενοδοχείων, κλινικές, κτίρια γραφείων και καταστημάτων, βιομηχανικές εφαρμογές.
  • Μονάδες οροφής εμφανούς τύπου (ΗC)
  • Μονάδες ψευδοροφής (ΗΗ)
  • Ψυκτικό στοιχείο 4 ή 6 σειρών για παγωμένο νερό ή κατευθείαν εκτόνωση
  • Πρόσθετο θερμαντικό στοιχείο 2 σειρών για τετρασωλήνιο σύστημα
  • Φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες κατευθείαν συζευγμένοι στους ηλεκτροκινητήρες
Τύπος
Παροχή αέρος
Ψυκτική Απόδοση, kW
Θερμαντική Απόδοση
Αριθμός Ανεμιστήρων
  m3/hr
085A
1450
10
12,4
1
140A
2450
16,8
20,8
1
180A
3060
22,7
26,7
2
270A
4560
32,3
38,7
2
Οι ψυκτικές αποδόσεις σε θερμοκρασία εισερχομένου αέρος 26.7 C db/19,4 C wb και παγωμένου νερού 7/12 C.
Οι θερμαντικές αποδόσεις σε θερμοκρασία αέρος 20 C και θερμού νερού 50 C.
 
 

Οι Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες Μικρού Μεγέθους AirFrige® κατασκευάζονται καί μέ ανεμιστήρες συνεζευγμένους μέ τούς ηλεκτροκινητήρες μέσω τροχαλιών καί ιμάντων, προκειμένου νά ανταποκριθούν σέ ειδικές απαιτήσεις παροχής αέρος καί στατικής πιέσεως:

,