ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
 
 
ΠΤΕΡΥΓΙΟΦΟΡΟΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ
 • Εναλλάκτες για θερμό ή παγωμένο νερό και για κατευθείαν εκτόνωση ψυκτικού υγρού.
 • Πρωτεύουσα επιφάνεια απο χαλκοσωλήνες 3/8'', 1/2'', 5/8''
 • Δευτερεύουσα επιφάνεια απο αλουμίνιο ή χαλκό
 • Διάστημα μεταξύ πτερυγίων 4,2 -3,2-2,5-2,1 ή
  1,8 mm.
 • Πίεση δοκιμής 22 bar (30bar για R-22).
 • Πέντε (5) διαφορετικά είδη κυκλωμάτων.
 • Μία (1) ως δέκα (10) σειρές βάθους χαλκοσωλήνων
 • Υψος πτερυγιοφόρου επιφάνειας απο 305mm ως 1372 mm.
 • Μήκος πτερυγιοφόρου επιφανείας απο 305 mm ως 3580 mm.