ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ
 
 
Η εταιρεία ΔΑΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΒΕΕ υλοποιεί έργο (πράξη) συνολικού προϋπολογισμού 14.499,00€ το οποίο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Κουπόνια Τεχνολογίας για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Η επένδυση αυτή θα ενσωματώσει στην διαδικασία παραγωγής της επιχείρησης μεθόδους προηγμένης τεχνολογίας, θα βελτιώσει την ποιότητα των παραγομένων προϊόντων καθώς και τον σχεδιασμό νέων προϊόντων. Η επένδυση περιλαμβάνει αγορά Η/Υ, λογισμικό πρόγραμμα μηχανολογικού σχεδιασμού καθώς και την ανάλογη εκπαίδευση προσωπικού.